חכמה מתונה

מגזין בריאות, כושר, כלכלה ופנאי

חודש: מאי 2014

שאלו את כיל

שאלו את כיל כדי לדעת ולהשכיל

חברת כיל היא אחת החברות אשר מזוהה יותר מכל חברה אחרת עם הנגב. החלק שלה בתקבולי המדינה הוא גדול ביותר. באחרונה ניטש ויכוח על גובה התמלוגים שעל החברה לשלם ולשם בירור הסוגייה הוקמה ועדה (ועדת שישינסקי), השוקלת להעלות את גובה…

דילוג לתוכן