חכמה מתונה

מגזין בריאות, כושר, כלכלה ופנאי

זכויות עובדים

זכויות עובדים זרים- חשוב לדעת

זכויות עובדים זרים מעוגנים כיום בחוק והם שווים לזכויות אזרחי ישראל. עובדים זרים המועסקים בישראל זכאים לזכויות תעסוקתיות, סוציאליות ואישיות, וכן להגנה מפני ניצול של מעסיקים כמפורט. זכויות עובדים זרים מעוגנות כיום בחוק בכל נושא וקשורות לכל הקטגוריות, המקיפות את…

הליך פיטורי עובד על פי החוק

על פי החוק בטרם מבוצע השלב הסופי של פיטורי עובד יש לתת הודעה מוקדמת לעובד. המעסיק חייב למסור לעובד הודעה בדבר הכוונה לפטרו וזימון לשימוע בנוגע לפיטורין. במהלך השימוע יימסרו לעובד הסיבות אשר בגללן המעסיק חושב לפטר אותו, ולעובד תהיה…

דילוג לתוכן